ผ่อบ้านแอ่วเวียงแพร่ยามค่ำคืน / Phrae Sightseeing Night Tour

สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าแพร่ยามคำ่คืน นำเสนอเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดความเป็นตัวตนของเมืองแพร่ ด้วยมุมมองร่วมสมัย รื่นรมย์ตลอดเส้นทาง

Phrae Sightseeing Night Tour represents to Phrae's old city at nighttime. Extraordinary, to witness history, art, culture and wisdom from a contemporary perspective throughout this pleasant trip. Moreover, fulfilling the experience with local traditions such as Kantoke dinner, pouring through to earth, goods offering parade and listening the local music song as verse.

ผ่อบ้านแอ่วเวียงแพร่ยามคำ่คืน ได้รับรางวัลดีเด่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ และความบันเทิง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 (รางวัลกินรี) โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Phrae Sightseeing Night Tour won the Thailand Tourism Awards 2021 in the tourist attraction for recreation and entertainment category.

กำหนดการ / Schedule

5.30 PM ขันโตกดินเนอร์ ณ.จินเจอร์เบรดเฮาส์แกลอรี่ - Kantoke dinner at gingerbread house gallery

6.30 PM นั่งรถรางผ่อบ้านแอ่วเวียงยามคำ่คืน - Phrae sightseeing night tour

 

ค่าบริการ / Package

390 Thb. นั่งรถรางผ่อบ้านแอ่วเวียงยามคำ่คืน

              Phrae Sightseeing Night Tour Package

690 Thb. ขันโตกดินเนอร์ และ นั่งรถรางผ่อบ้านแอ่วเวียงยามคำ่คืน

              Kantoke Dinner and Phrae Sightseeing Night Tour Package

 

สำรองที่นั่ง / Reservation 054-523671, 092-2628782

www.phraetravel.com

LINE MOTIF CO.,LTD
94/1 Charoenmuang Rd., T.Naivieng A.Muang Phrae 54000
TAX ID : 0545558000100

Check Bot

แสดงบอทที่เข้ามาเก็บข้อมูล
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
(3.235.195.196) วันนี้ เวลา 21.24 น.