3 วัน 2 คืน
รถยนต์
3,990 Thb./Person
ค่านำเที่ยว , คนนำเที่ยว
อาหาร 2 มื้อ ( อาหารเช้า และกลางวัน)
ที่เที่ยวแนะนำ
พาเยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรมที่แท้จริงแพร่ I อิ่มบุญพระธาตุ อิ่มใจลองมาแพร่
แพร่ 3 วัน 2 คืน : Phrae 3 Days 2 Night

โปรแกรมวันที่ 1

6.30 น.       

รับที่สถานีรถไฟเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

7.00 น.       

ถึงโรงแรมที่พัก ฝากสัมภาระ เดินเที่ยวตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ ทำบุญใส่บาตร ทานอาหารเช้าตามอัธยาสัย

8.00 น.       

ออกเดินทางจากที่พัก  สืบสานตำนานพระเจ้าเลียบโลกในเมืองแพร่ พระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมอัครสาวกยามใกล้รุ่งอรุณ ณ พระธาตุจอมแจ้ง ทรงมอบเกศาธาตุแก่ชาวบ้านให้สร้างพระธาตุเจดีย์เพื่อสักการะบูชา พระพุทธองค์ได้เสด็จถึงดอยเล็ง ได้พินิจพิจาณาสถานที่สร้างพระธาตุช่อแฮ ณ ดอยโกสิยบรรพต พระธาตุช่อแฮเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านเมืองแพร่

08.30 น.    

วัดพระธาตุจอมแจ้ง สันนิษฐานว่าเป็นพระธาตุบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมศิลปะล้านนา รูปทรงนิยมเมืองแพร่ ภายในวัดมีวิหารสกุลช่างเมืองแพร่

09.30 น.     

วัดพระธาตุดอยเล็ง ตั้งอยู่บนภูเขาสูงทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระธาตุช่อแฮ  การสร้างพระธาตุไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอนว่าสร้างใน พ.ศ. ใด  ด้วยภูมิทัศน์ที่ตั้งอยู่บน ภูเขาสูง ทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองแพร่ซึ่งโอบคลุมด้วยภูเขาและผืนป่าได้อย่างงดงาม ในยามเช้า  ก่อนถึงระเบียงชมวิว “จุดชมวิวเมืองแพร่ที่สวยที่สุดของเมืองแพร่” สามารถมองเห็นพระธาตุช่อแฮ เจดีย์สีทองเหลืองอร่าม โดดเด่นอยู่ไม่ไกล

10.30 น.     

วัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีเสือ (ปีขาล) พระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุ1 ใน12 ราศี เป็นพระธาตุประจำปีเกิด สำหรับคน ที่เกิดปีเสือ (ปีขาล) หากนำผ้าแพรสามสีไปถวายจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้อธิษฐานขอพร “พระเจ้าทันใจ” ร่วมเสี่ยงทายอธิษฐาน “วาไม้้สั้นไม้ยาว”

12.00 น.     

รับประทานอาหารกลางวัน “ปิ่นโตบ้านนา” บรรยากาศริมทุ่งนา ท่ามกลางขุนเขาและวัดนาคูหา

13.00 น.     

ลัดทุ่งนา เที่ยว “วัดนาคูหา” เดิมชื่อวัดนามอย พ่อหนานจักร ลาดไร่ พ่อหนานอุด อิสุปิน ซึ่งมีที่นาอยู่ติดกัน ร่วมกันเสียสละที่นาคนละส่วนสร้างวัดขึ้น  นมัสการ “พระเจ้าต๋นหลวงปางถือลูกสมอ” อธิษฐานขอพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย เดินเล่นขัวแตะ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านนาคูหา

14.30 น.     

วัดพระธาตุอินทร์แขวน (จำลอง) ชมพระผุด ท่ามกลางขุนเขาและต้นไม้เขียขจี

15.30 น.     

ออกเดินทางเข้า อ.เมืองแพร่

16.30 น.     

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองแพร่ รูปแบบสถาปัตยกรรมขนมปังขิง ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 สร้างปี พ.ศ.2435 โดยเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย โดยช่างฝีมือชาวจีนจากกรุงเทพ เป็นอาคาร 2 ชั้น  มีความสง่างาม ประดับด้วยไม้แกะฉลุสลักลวดลายอย่างประณีตสวยงาม ภายในอาคารมีความโอ่โถง หรูหรา มีประตูหน้าต่างทั้งหมด 72 บาน  โดยประตูแต่ละบานจะมีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกัน นิยมตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลดังเช่น ประตูตองคำใต้

17.30 น.     

ย่านเมืองเก่า วัดหลวง วัดพงษ์สุนันท์ คุ้มวงศ์บุรี บ้านเบี้ยว สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตเมืองเก่าแพร่ บ้านติดวัด วัดติดคุ้ม เรือนไม้หลากประเภทตามวิถีเรียบง่ายและเงียบสงบ

18.30 น.     

Check-in  โรงแรมที่พัก

19.00 น.     

รับประทานอาหารเย็น และเดินเล่นประตูชัย ตลาดโต้รุ่ง ทานของหวาน ชมหอศิลป์เมืองแพร่ และร้านโอท๊อปซิตี้แพร่ ตามอัธยาศัย

20.00 น.     

เข้าที่พัก

 

โปรแกรมวันที่ 2

7.00 น.       

ทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

08.30 น.     

ออกเดินทางสู่อำเภอลอง

09.20 น.      

สถานีรถไฟบ้านปิน สถานีรถไฟประจำตำบลบ้านปิน อำเภอลอง อยู่ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 ปี พ.ศ. 2457 สถานีรถไฟแห่งแรกของประเทศไทยที่สร้างด้วยสไตล์ สไตล์ “ทิมเบอร์ เฟรมเฮ้าส์” (Timber Farmhouse) แบบบาวาเรียน นิยมสร้างในแคว้นบาวารเรียนของเยอรมัน อาคารสองชั้น ตัวตึกประดับด้วยไม้ หลังคาจั่วและปั้นหยา ประตูหน้าต่างเป็นบานลูกฟักไม้ เหนือบานประตูหน้าต่างและหน้าช่องจำหน่ายตั๋วประดับด้วยไม้ฉลุลายพรรณพฤกษา แลงามตาเป็นที่สุด ชวนให้ต้องตะลึงแล้วสุขใจ

09.50 น.      

ร้านกาแฟแห่ระเบิด 

10.30 น.     

พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ ริเริ่มโดยนายโกมล พานิชพันธ์ นักสะสมผ้าโบราณชาวอำเภอลอง โดยนายโกมลได้สะสมผ้าโบราณชนิดต่างๆของ "เมืองลอง" และผ้าโบราณของชุมชนต่างๆ ใกล้เคียง จนกระทั่งร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่

11.30 น.     

รับประทานอาหารกลางวัน ขนมเส้นน้ำพริกน้ำย้อย ร้านบ้านแม่ลาน

12.30 น.     

วัดศรีดอนคำ วัดพระธาตุศรีดอนคำ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดห้วยอ้อ เป็นพระธาตุเก่าแก่ขนาดใหญ่ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1078 คราวพระนางจามเทวีเสด็จจากเมืองละโว้ไปเมืองหริภุญชัย พระธาตุแห่งนี้ได้รับการบูรณะหลายครั้ง ปัจจุบันมีฐานเป็นปูน ส่วนบนประดับด้วยแผ่นโลหะสีทอง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมตำนานพระพุทธรูป และมีพระพุทธรูปศิลปะพม่า ที่ทำจากไม้เรียกว่า "พระเจ้าพร้าโต้" ตลอดจนคัมภีร์ต่าง ๆ ซึ่งเก็บไว้ในหอไตรของวัด

14.00 น.      

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี หรือ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม เป็นวัดสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2520 ตั้งอยู่บนถนนสายแพร่-ลำปาง ช่วงอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ มีจุดเด่นคือเป็นวัดที่รวบรวมศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ภาพจิตรกรรม บนฝาผนังระเบียงคตเป็นเรื่องราวของชาดกพื้นบ้านและภาพพุทธประวัติ ในวัดมีเจดีย์ทรงล้านนากว่า 30 องค์ 

15.30 น.     

วัดสูงเม่น วัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดแพร่มีอายุ ไม่น้อยกว่า 300 ปี ในคัมภีร์ธรรม ปรากฏชื่อวัดว่า “วัดสุ่งเม้นแก้วกว้าง” เคยมีพื้นที่กว้างขวาง อดีตเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองแพร่ ชื่อ เมืองมานด่านใต้ ปรากฎชื่อในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เจ้าเมือง เจ้าผู้ครองนคร เจ้าราชวงค์ต่าง ๆ ทั้งใน ล้านนา และ ล้านช้าง ต่างเคยมานมัสการคัมภีร์ธรรมพระไตรปิฎก ณ วัดสูงเม่น ชมพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานฯ จัดแสดงความเป็นมาคัมภีร์ใบลานครูบามหาเถร สถานที่เก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานล้านนาที่มากที่สุดในโลก และได้การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกความทรงจำส่วนท้องถิ่น โดยยูเนสโก แห่งเดียวในภาคเหนือ ร่วมกิจกรรม “เวียนธัมม์ และห่อคัมภีร์ใบลานประจำวันเกิดเสริมบารมี”

17.30 น.     

ขันโตกดินเนอร์ at Gingerbread House Gallery

18.30 น.     

Sightseeing Night Tour

20.00 น.     

กลับที่พักโรงแรม

 

โปรแกรมวันที่ 3

*ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

แนะนำรถรางนำเที่ยวเมืองเก่าแพร่ฟรี รอบ 10.00. น. หรือ 14.00 น. เริ่มที่คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่

11.00 น.     

Check out โรงแรมที่พัก

 

ติดต่อเรา
+66 81-535-4031    +66 54-523671
ติดต่อสอบถามผ่านไลน์
เงื่อนไขสำหรับทัวร์นำเที่ยว /Conditions for tours package only 
ราคารวม / Included
ที่พักรวมอาหารเช้า 2 ท่านขึ้นไป *นอนเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 550 บาท
B & B for 2 people, 1 person charge 550 Thb
อาหาร 2 มื้อ อาหารเช้า และกลางวัน / Breakfast & Lunch
บริการนำเที่ยวตามโปรแกรม และคนนำเที่ยว / Guild or local guild
ค่าธรรมเนียมและค่าเยี่ยมชม สถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม / Entry fee
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท *ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ / Insurance 
อื่น ๆ / Others
ไม่รวมค่าเดินทางขาเข้า-ออก จังหวัดแพร่ และกิจกรรม workshop ต่างๆ Excluded Transportation in & out to Phrae and Workshop fee.
ถึง 31 ธันวาคม 2564 / Until 31st December 2021
กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม Schedule will be adapted for suitable. 
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / Incuded Vat 7%
LINE MOTIF CO.,LTD
94/1 Charoenmuang Rd., T.Naivieng A.Muang Phrae 54000
TAX ID : 0545558000100

Check Bot

แสดงบอทที่เข้ามาเก็บข้อมูล
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
(54.158.251.104) วันนี้ เวลา 17.38 น.