3 วัน 2 คืน
รถยนต์
4,890 Thb./Person
ไกด์นำเที่ยว
อาหารเช้า และ กลางวัน
ที่เที่ยวแนะนำ
แพร่ & อุตรดิตถ์ I 3ล ลองลับแล
แพร่ อุตรดิตถ์ 3 วัน 2 คืน : Phrae & Uttaradith 3 Days 2 Night

ลอง สถานีรถไฟบ้านปิน วัดพระธาตุศรีดอนคำ โกมลผ้าโบราณ ขนมเส้นนำ้ย้อย กาแฟแห่ระเบิด สวนหินมหาราช เมืองแพร่ นั่งรถรางชมเมืองเก่าแพร่ บ้านทุ่งโฮ้ง ตลาดประตูชัย พระธาตุช่อแฮ ปลูกป่าบ้านแม่พวก บวชป่าสักลับแล วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก ไทยวนลับแล ร้านม่อนลับแล ตลาดศรีนพมาศ พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล ถนนคนกิน ตลาดผลไม้หัวดง ไอกรีมทุเรียน อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ขนมเทียนกนกมณี สถานีรถไฟอุตรดิตถ์

โปรแกรมวันที่ 1

7.55 น.       

รับที่สถานีรถไฟบ้านปิน สถานีรถไฟประจำตำบลบ้านปิน อำเภอลอง อยู่ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 ปี พ.ศ. 2457 สถานีรถไฟแห่งแรกของประเทศไทยที่สร้างด้วยสไตล์ สไตล์ “ทิมเบอร์ เฟรมเฮ้าส์” (Timber Farmhouse) แบบบาวาเรียน นิยมสร้างในแคว้นบาวารเรียนของเยอรมัน อาคารสองชั้น ตัวตึกประดับด้วยไม้ หลังคาจั่วและปั้นหยา ประตูหน้าต่างเป็นบานลูกฟักไม้ เหนือบานประตูหน้าต่างและหน้าช่องจำหน่ายตั๋วประดับด้วยไม้ฉลุลายพรรณพฤกษา แลงามตาเป็นที่สุด ชวนให้ต้องตะลึงแล้วสุขใจ

8.30 น.       

อาหารเช้า ตลาดห้วยอ้อ ย่านการค้าเก่าแก่บ้านห้วยอ้อ สัมผัสเสน่ห์เมืองเล็กๆ ของเมืองลอง

9.30 น.       

วัดศรีดอนคำ วัดพระธาตุศรีดอนคำ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดห้วยอ้อ เป็นพระธาตุเก่าแก่ขนาดใหญ่ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1078 คราวพระนางจามเทวีเสด็จจากเมืองละโว้ไปเมืองหริภุญชัย พระธาตุแห่งนี้ได้รับการบูรณะหลายครั้ง ปัจจุบันมีฐานเป็นปูน ส่วนบนประดับด้วยแผ่นโลหะสีทอง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมตำนานพระพุทธรูป และมีพระพุทธรูปศิลปะพม่า ที่ทำจากไม้เรียกว่า "พระเจ้าพร้าโต้" ตลอดจนคัมภีร์ต่าง ๆ ซึ่งเก็บไว้ในหอไตรของวัด

10.30 น.     

พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ ริเริ่มโดยนายโกมล พานิชพันธ์ นักสะสมผ้าโบราณชาวอำเภอลอง โดยนายโกมลได้สะสมผ้าโบราณชนิดต่างๆของ "เมืองลอง" และผ้าโบราณของชุมชนต่างๆ ใกล้เคียง จนกระทั่งร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่

11.30 น.     

รับประทานอาหารกลางวัน ขนมเส้นน้ำพริกน้ำย้อย ร้านบ้านแม่ลาน

12.30 น.     

กาแฟแห่ระเบิด รับรู้เรื่องราวตำนานเมืองแพร่แห่ระเบิดต้นกำเนิดอยู่ที่เมืองลองเรื่องเล่าเมืองแพร่ร่วมสมัย สนุกน่าพิศวงกับความเป็นมาและเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เมืองแพร่มีสีสันไม่รู้เบื่อหน่าย

13.30 น.     

สวนหินปะการัง  กลุ่มก้อนหินลึกลับพิศวง สร้างสรรค์จินตนาการเป็นรูปร่างแปลกตา ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ผืนผ้าที่สมบรูณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่

14.00 น.     

นั่งรถรางชมวิถีชีวิตในเขตเมืองเก่าแพร่ ณ.คุ้มเจ้าหลวง วัดวาอาราม บ้านเรือนรูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ ล้วนถูกสร้างสรรค์ด้วยไม้สัก และกำแพงเมืองเมืองเก่าแพร่

15.30 น.     

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองแพร่ รูปแบบสถาปัตยกรรมขนมปัง ขิง ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 สร้างปี พ.ศ.2435 โดยเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนคร แพร่องค์สุดท้าย โดยช่างฝีมือชาวจีนจากกรุงเทพ เป็นอาคาร 2 ชั้น มีความสง่างาม ประดับด้วยไม้ แกะฉลุสลักลวดลายอย่างประณีตสวยงาม ภายในอาคารมีความโอ่โถง หรูหรา มีประตูหน้าต่าง ทั้งหมด 72 บาน โดยประตูแต่ละบานจะมีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกัน นิยมตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลดังเช่น ประตูตองคำใต้

16.00 น.     

Shopping ผลิตภัณฑ์หม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง แหล่งผลิตผ้าหม้อห้อมหลากหลายชนิด

17.30 น.     

Check-in โรงแรมที่พัก

18.00 น.     

รับประทานอาหารเย็น  ที่ จินเจอร์เบรดเฮาส์แกลอรี่

19.00 น.     

เดินเล่น ตลาดโตรุ้งประตูชัย ทานขนมหวาน แวะชมแกลอรี่ และ Shopping สินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น Otop เมืองแพร่

20.00 น.     

กลับที่พัก อ.เมือง จ.แพร่

 

โปรแกรมวันที่ 2

07.30 น.     

อาหารเช้า ที่โรงแรมที่พัก Check-out

08.30 น.     

ออกเดินทางทัวร์

09.00 น.     

วัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีเสือ (ปีขาล) พระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุ1 ใน12 ราศี เป็นพระธาตุประจำปีเกิด สำหรับคน ที่เกิดปีเสือ (ปีขาล) หากนำผ้าแพรสามสีไปถวายจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้

10.30 น.     

ป่าปลูกแห่งแรก สวนป่าสักปลูกแห่งแรกในประเทศไทย จังหวัดแพร่เมืองแห่งไม้สัก ปี 2453 กรมป่าไม้ได้เลือกบ้านแม่พวกพื้นที่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟแม่พวก อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  ปลูกต้นสักทั้งหมด 133 ไร่ จำนวน 1,779 ต้น ที่แห่งนี้จึงเป็น “ป่าปลูกแห่งแรกของประเทศไทย” ร่วมกิจกรรมบวชป่าสักกับชุมชนบ้านแม่พวก

11.30 น.     

อาหารกลางวัน สถานีรถไฟแม่พวก   

12.30 น.     

ออกเดินทางสู่เมืองลับแล

14.00 น.     

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง สร้างสมัยสุโขทัย ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจ คือ  วิหารหลวง มีอายุเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาก่อด้วยศิลาแลงและอิฐ หลังคาลดหลั่น 3 ชั้น หน้าบัน แกะสลักลงรักปิดทองสวยงามมาก ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานหลวงหลวงพ่อหลักเมือง หรือ หลวงพ่อโต องค์พระประธานประดิษฐานในพระวิหารหลวง ชาวบ้านนิยมเรียกชื่อหลวงพ่อ หลักเมืองว่าหลวงพ่อประธานเฒ่า หลวงพ่อหลักเมือง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักกา ระของประชาชน เพราะได้รับสิ่งพึงปรารถนาตามอธิษฐาน

14.40 น.     

พระแท่นศิลาอาสน์ เป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกลีบ บัว มีตำนานว่า พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมี ณ ที่ แห่งนี้ ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้น เชื่อกันมาแต่โบราณว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เจ้า ทั้งห้าพระองค์ในภัทรกัปนี้  ได้เสด็จและจะได้เสด็จมาประทับนั่งบนพระแท่นแห่งนี้ เพื่อเจริญ ภาวนา และได้ประทับยับยั้งในเวลาที่ตรัสรู้แล้วเพื่อโปรดสัตว์ ซึ่งแสดงว่าพระแท่นศิลาอาสน์นี้ ประวัติความเป็นมาอย่างต่อเนื่อง ในพระพุทธศาสนามายาวนาน ตัวพระแท่นเป็นศิลาแลง มี ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 8 ฟุต ยาวประมาณ 10 ฟุต สูง 3 ฟุต ที่ฐานพระแท่น ประดับด้วยลายกลีบบัวโดยรอบ มีพระมณฑป ศิลปะเชียงแสนครอบ อยู่ภายในพระวิหารวัด พระแท่นศิลาอาสน์

15.40 น.     

พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก ไท-ยวนลับแล ตั้งอยู่ที่ตำบลชัยจุมพล ก่อตั้งโดย คุณจงจรูญ (โจ) มะโนคำ อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นเรือนไทยกึ่งปูนครึ่งไม้สวยงาม ใต้ถุนยกสูง ชั้นล่างสุดนั้นจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องทอผ้าโบราณ ชั้นบนจะจัดแสดงผ้าซิ่นตีนจกเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่าร้อยปี พร้อมทั้งผ้าซิ่นตีนจกที่ถักทอขึ้นใหม่แต่ยังคงมีลวดลายดั้งเดิมของท้องถิ่น พร้อมกับมีรูปเก่าแสดงความเป็นมาของผ้าไทยโบราณในเมืองลับแลและอุตรดิตถ์ด้วย ผลิตภัณฑ์ของที่นี่จะเป็นผ้าทอมือที่มีความประณีต มีลวดลายไม่เหมือนใคร ผ้าซิ่นทุกผืนที่ทำขึ้นมานั้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก ราคาจึงสูงกว่าผ้าซิ่นที่อื่น แต่ก็คุ้มค่ากับความประณีต

16.30 น.     

รับประทานอาหารเย็น ร้านม่อนลับแล อาหารพื้นถิ่นเมืองลับแล ข้าวพันผัก ต้นตำหรับดั้งเดิม

18.00 น.     

Check-in โรงแรมที่พัก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

 

โปรแกรมวันที่ 3

7.00 น.       

ปั่นจักรยานเที่ยวตลาดสดเทศบาลศรีนพมาศ เป็นตลาดสดขนาดกลางของเมืองลับแล สวยโดดเด่นด้วยการตกแต่งสไตล์จีนโบราณ  ภายในตลาดมีทั้งผัก-ผลไม้สดพื้นบ้าน, เนื้อหมูสด, เนื้อไก่สด, เนื้อวัวสด, อาหารปรุงสำเร็จรูป, อาหารท้องถิ่น, ขนมพื้นบ้าน, เสื้อผ้าแฟชั่น, สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น โดยจะเปิดทุกวัน ในช่วงเช้าตรู่

8.00 น.       

รับประทานอาหารเช้า ที่พักโรงแรม

9.00 น.       

พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล สถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติของเมือง วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองลับแล โดยจำลองผ่านเรือนในแต่ละหลังซึ่งจัดแสดงได้น่าสนใจมาก  บริเวณด้านหน้าทางเข้าสวยงามด้วยต้นลีลาวดีที่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวยาวไปจนถึงตัวพิพิธภัณฑ์ พื้นที่บริเวณโดยรอบ

10.00 น.      

ถนนคนกิน เป็นฉายาของถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลศรีพนมมาศ เพราะถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยร้านของกินพื้นเมืองอร่อย ๆ มากมาย และยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังร้านอาหารอร่อย ๆ ร้านอื่น ๆ ในเมืองลับแลด้วย เมื่อมาเยือนถนนเส้นนี้สิ่งที่ไม่ควรพลาด ได้แก่ จ่าจู๊ดหมูย่าง, เจ๊นีย์ของทอด, ข้าวพันผักอินดี้, ป้าหว่างหมี่พันลับแล, ร้านข้าวพันผักพื้นบ้าน, ข้าวมันไก่ไหหลำ, เจ๊ศรีก๋วยเตี๋ยวสุกี้, ผัดไทยป้าน้อย, ก๋วยจั๊บสามหนุ่ม, แป้งจี่แม่บุญส่ง เป็นต้น นอกจากนี้ในถนนเส้นใกล้เคียงก็มีร้านอร่อยให้ไปลิ้มลองอีกมากมาย อาทิ ลับแลม่วนใจ๋, ก๋วยเตี๋ยวรักไอติม, ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าบุญมี, ร้านป้าเบิ้มก๋วยเตี๋ยวไทย, ลับแลปลาเผา เป็นต้น

12.00 น.     

ตลาดผลไม้หัวดง ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวดง เป็นตลาดผลไม้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของอุตรดิตถ์ เพราะเป็นแหล่งรวมผลไม้นานาชนิดในอำเภอลับแล ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน ลองกอง ลางสาด มังคุด ฯลฯ โดยเฉพาะใครที่อยากลิ้มลองทุเรียนพันธุ์หลงลับแล และหลินลับแล แบบของแท้ดั้งเดิม และราคาไม่แพง ต้องพุ่งตรงกันมาที่นี่เลย 

14.00 น.     

บ้านบนดอย ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ 2 ตำบลแม่พูล เป็นสวนผลไม้ท้องถิ่นที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมสวน ซึ่งมีทั้งสวนทุเรียน, สวนลองกอง, สวนลางสาด, สวนมังคุด ฯลฯ ให้ได้ชมกัน ในหน้าผลไม้นักท่องเที่ยวจะได้ชิมลิ้มลองผลไม้สด ๆ จากต้นกันไม่อั้น และยังมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้รู้จักกับที่นี่มากขึ้น พร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์จากสวน เช่น ทุเรียนกวน และสินค้าพื้นเมือง ของฝาก และของที่ระลึกให้เลือกซื้ออีกมากมาย ที่นี่เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 5542 7136

15.30 น.     

อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก และชมพิพิธภัณฑ์ดาบนำ้พี้

16.30 น.     

พิพิธภัณฑ์กนกมณี บ้านของพระยาอัธยาศัยวิสุทธิ์ (โชติ กนกมณี) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ คนที่ 11 ในปี พ.ศ. 2476 ทายาทสกุลกนกมณี ได้สานต่อเจตนารมณ์ของ นางชิดดวง กนกมณี ซึ่งเป็นทายาทของท่านพระยา และได้ทำพินัยกรรมก่อนจะเสียชีวิตว่าต้องการจะทำพิพิธภัณฑ์บ้านกนกมณี เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และของใช้พื้นบ้านในสมัยอดีตให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเข้าไปเยี่ยมชมฟรี ร่วมทำขนมเทียนมณี ท่ามบรรยากาศย้อนยุคเพื่อเป็นของฝาก

18.30 น.     

รับทานอาหารเย็น  “ผัดไทย” หน้าโรงแรมฟรายเดย์

19.30 น.     

ถึงสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ เดินทางกลับสถานีรถไฟหัวลำโพง

ติดต่อเรา
+66 81-535-4031    +66 54-523671
ติดต่อสอบถามผ่านไลน์
เงื่อนไขสำหรับทัวร์นำเที่ยว /Conditions for tours package only 
ราคารวม / Included
ที่พักรวมอาหารเช้า 2 ท่านขึ้นไป *นอนเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 550 บาท
B & B for 2 people, 1 person charge 550 Thb
อาหาร 2 มื้อ อาหารเช้า และกลางวัน / Breakfast & Lunch
บริการนำเที่ยวตามโปรแกรม และคนนำเที่ยว / Guild or local guild
ค่าธรรมเนียมและค่าเยี่ยมชม สถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม / Entry fee
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท *ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ / Insurance 
อื่น ๆ / Others
ไม่รวมค่าเดินทางขาเข้า-ออก จังหวัดแพร่ และกิจกรรม workshop ต่างๆ Excluded Transportation in & out to Phrae and Workshop fee.
ถึง 31 ธันวาคม 2564 / Until 31st December 2021
กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม Schedule will be adapted for suitable. 
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / Incuded Vat 7%
LINE MOTIF CO.,LTD
94/1 Charoenmuang Rd., T.Naivieng A.Muang Phrae 54000
TAX ID : 0545558000100

Check Bot

แสดงบอทที่เข้ามาเก็บข้อมูล
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
(54.158.251.104) วันนี้ เวลา 15.57 น.