3 วัน 2 คืน I 3 Days 2 Nights
รถยนต์ I Car
4,990 Thb./Person
Guide
อาหาร 3 มื้อ ( อาหารเช้า กลางวัน และดินเนอร์)
ที่เที่ยวแนะนำ
สุโขทัย ศรีสัชนาลัย เมืองมานด่านใต้ ลับแล แพร่ น่าน
สุโขทัย ลับแล แพร่ น่าน 3 วัน 2 คืน I รุ่งอรุณล้านนาตะวันออก

สุโขทัย

#อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย #นั่งรถรางชมเมืองเก่า #พระพูดได้

#Workshopพระพิมพ์ #ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย #ถนนสังคโลก #วัดช้างล้อม

 

ลับแล

#พระบรมธาตุทุ่งยั้ง #พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไทยวน #ข้าวพันผัก

#ถนนคนกิน #บุฟเฟ่ทุเรียน*ตามฤดู

 

แพร่

#พระธาตุดอยเล็งชมวิวเมืองแพร่ #พระธาตุช่อแฮ

#รถรางชมเมืองเก่าแพร่ #ห่อคัมภีร์ #วัดสูงเม่น

 

น่าน

#พระธาตุแช่แห้ง #วัดภูมินทร์ #กระซิบรักบรรลือโลก "ปู่ม่านย่าม่าน"

#ลอดซุ้มลีลาวดี #โฮงเจ้าฟองคำ #หอศิลป์ริมน่าน #โกโก้วัลเลย์ #ดอยซิลเวอร์

 

ติดต่อเรา
+66 81-535-4031    +66 54-523671
ติดต่อสอบถามผ่านไลน์
เงื่อนไขสำหรับทัวร์นำเที่ยว /Conditions for tours package only 
ราคารวม / Included
ที่พักรวมอาหารเช้า 2 ท่านขึ้นไป *นอนเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 550 บาท
B & B for 2 people, 1 person charge 550 Thb
อาหาร 2 มื้อ อาหารเช้า และกลางวัน / Breakfast & Lunch
บริการนำเที่ยวตามโปรแกรม และคนนำเที่ยว / Guild or local guild
ค่าธรรมเนียมและค่าเยี่ยมชม สถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม / Entry fee
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท *ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ / Insurance 
อื่น ๆ / Others
ไม่รวมค่าเดินทางขาเข้า-ออก จังหวัดแพร่ และกิจกรรม workshop ต่างๆ Excluded Transportation in & out to Phrae and Workshop fee.
ถึง 31 ธันวาคม 2564 / Until 31st December 2021
กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม Schedule will be adapted for suitable. 
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / Incuded Vat 7%
LINE MOTIF CO.,LTD
94/1 Charoenmuang Rd., T.Naivieng A.Muang Phrae 54000
TAX ID : 0545558000100

Check Bot

แสดงบอทที่เข้ามาเก็บข้อมูล
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
(54.158.251.104) วันนี้ เวลา 16.32 น.