พหุวัฒนรรม
Muti-Culture

ภาคเหนือประเทศไทยเส้นทางท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมแห่งสยาม สุโขทัย ล้านนา หลวงพระบาง เชียงตุง สิบสองปันนา 

จุดเชื่อมเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญของอาเซียน  ติดประเทศลาว พม่า เชื่อมต่อ อินเดีย จีน เวียดนาม 

คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สีสันแห่งความหลากหลายรอการค้นหาและมาเยี่ยมเยือน


เที่ยว แพร่,เที่ยว น่าน,เที่ยว สุโขทัย,เที่ยว ลำปาง,เที่ยว เมืองลอง,พาเที่ยว เมืองแพร่,เที่ยว มรดกทางประวัตศาสตร์,เที่ยว ภาคเหนือ

อัตลักษณ์ I Identity

ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ยาวนานนับพันปี มีความเกี่ยวข้องอาณาจักรข้างเคียง สุโขทัย ล้านนา เชียงแสน สยาม ชาติพันธุ์อื่นๆ และชาติตะวันตก แม้เวลาเปลี่ยนแปลงเมืองแพร่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ตัวตนได้อย่างมีเอกลักษณ์ 

 

เมืองไม้สัก I Teak Town

เมืองแห่งไม้สักทองคุณภาพดี วิถีชีวิตคนแพร่ผูกพันกับการทำป่าไม้มานานนับร้อยปี อาคารบ้านเรือน รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ หลากยุคต่างสมัยในเมืองแพร่ล้วนสร้างสรรค์จากไม้สัก  เอกลักษณ์นี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปโดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าแพร่ 

ผืนผ้า I Textiles

ผืนผ้าจากหลากหลายชาติพันธุ์ สร้างสีสรรและลวดลาย จากรุ่นสู่รุ่น ส่งต่อคุณค่าให้คนรุ่นใหม่สร้างสรรค์เมืองแพร่เป็นเมืองแฟชั่นแห่งล้านนาตะวันออก

วิถีชีวิต I Lifestyle

การกิน อยู่ หลับนอน การดำรงชีวิต ผสมผสานวัฒนธรรมหลากชาติพันธุ์ทำให้เมืองแพร่มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

อัตลักษณ์ I Identity

ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ยาวนานนับพันปี มีความเกี่ยวข้องอาณาจักรข้างเคียง สุโขทัย ล้านนา เชียงแสน สยาม ชาติพันธุ์อื่นๆ และชาติตะวันตก แม้เวลาเปลี่ยนแปลงเมืองแพร่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ตัวตนได้อย่างมีเอกลักษณ์ 

 

เมืองไม้สัก I Teak Town

เมืองแห่งไม้สักทองคุณภาพดี วิถีชีวิตคนแพร่ผูกพันกับการทำป่าไม้มานานนับร้อยปี อาคารบ้านเรือน รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ หลากยุคต่างสมัยในเมืองแพร่ล้วนสร้างสรรค์จากไม้สัก  เอกลักษณ์นี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปโดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าแพร่ 

ผืนผ้า I Textiles

ผืนผ้าจากหลากหลายชาติพันธุ์ สร้างสีสรรและลวดลาย จากรุ่นสู่รุ่น ส่งต่อคุณค่าให้คนรุ่นใหม่สร้างสรรค์เมืองแพร่เป็นเมืองแฟชั่นแห่งล้านนาตะวันออก

วิถีชีวิต I Lifestyle

การกิน อยู่ หลับนอน การดำรงชีวิต ผสมผสานวัฒนธรรมหลากชาติพันธุ์ทำให้เมืองแพร่มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

TOURS PACKAGE
1,191 Thb./Person
PTA2019/001
1,191 Thb./Person
PTA2019/002
2,384 Thb./Person
PTA2019/003
3,890 Thb./Person
PTA2019/004
3,890 Thb./Person
PTA2019/005
1,992 Thb./Person
PTA2019/006
3,900 Thb./Person
PTA2019/007
8,900 Thb./Person
PTA2019/008
1,200 Thb/ 2 Person
PTA2019/009
1,590 บาท / ท่าน
PTA2019/010
ุ6,900 Thb./Person
PTA2019/011
8,900 Thb./Person
PTA2019/012
SERVICE
ไกด์นำเที่ยว I Guide
ที่พัก I Accommodation
รถเช่า I Car rent

ติดต่อเรา / Contact Us
Phrae Travel & Agency (PTA)
94/1 Gingerbread House Galery Charoenmuang Rd., T.Naivieng A.Muang Phrae 54000
Mobile +66 81-535-4031
Tel. +66 54-523671
Email : phraeagency@gmail.com
+66 81-535-4031
+66 54-523671
: phraeagency@gmail.com
LINE MOTIF CO.,LTD
94/1 Charoenmuang Rd., T.Naivieng A.Muang Phrae 54000
TAX ID : 0545558000100

Check Bot

แสดงบอทที่เข้ามาเก็บข้อมูล
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
(3.229.142.175) วันนี้ เวลา 11.32 น.