พหุวัฒนรรม
Muti-Culture

ภาคเหนือประเทศไทยเส้นทางท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมแห่งสยาม สุโขทัย ล้านนา หลวงพระบาง เชียงตุง สิบสองปันนา 

จุดเชื่อมเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญของอาเซียน  ติดประเทศลาว พม่า เชื่อมต่อ อินเดีย จีน เวียดนาม 

คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สีสันแห่งความหลากหลายรอการค้นหาและมาเยี่ยมเยือน


เที่ยว แพร่,เที่ยว น่าน,เที่ยว สุโขทัย,เที่ยว ลำปาง,เที่ยว เมืองลอง,พาเที่ยว เมืองแพร่,เที่ยว มรดกทางประวัตศาสตร์,เที่ยว ภาคเหนือ

อัตลักษณ์ I Identity

ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ยาวนานนับพันปี มีความเกี่ยวข้องอาณาจักรข้างเคียง สุโขทัย ล้านนา เชียงแสน สยาม ชาติพันธุ์อื่นๆ และชาติตะวันตก แม้เวลาเปลี่ยนแปลงเมืองแพร่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ตัวตนได้อย่างมีเอกลักษณ์ 

Khum Chao Luang

It was built in 1892 and was former residence of Chao Luang Piriyathepawong, former load of Phrae. Construction of the residence was commissioned by Chao Luang, The 18th and the last load of Phrae was appointed Load protectorate of Phrae in 18890 and served in the position until 1902. The two storey residence, built using bricks and mortar, features teak wood floors and a combination of Italian and Siamese architectural styles, which was popular trend at the time.

 

เมืองไม้สัก I Teak Town

เมืองแห่งไม้สักทองคุณภาพดี วิถีชีวิตคนแพร่ผูกพันกับการทำป่าไม้มานานนับร้อยปี อาคารบ้านเรือน รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ หลากยุคต่างสมัยในเมืองแพร่ล้วนสร้างสรรค์จากไม้สัก  เอกลักษณ์นี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปโดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าแพร่ 

ผืนผ้า I Textiles

ผืนผ้าจากหลากหลายชาติพันธุ์ สร้างสีสรรและลวดลาย จากรุ่นสู่รุ่น ส่งต่อคุณค่าให้คนรุ่นใหม่สร้างสรรค์เมืองแพร่เป็นเมืองแฟชั่นแห่งล้านนาตะวันออก

วิถีชีวิต I Lifestyle

การกิน อยู่ หลับนอน การดำรงชีวิต ผสมผสานวัฒนธรรมหลากชาติพันธุ์ทำให้เมืองแพร่มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

อัตลักษณ์ I Identity

ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ยาวนานนับพันปี มีความเกี่ยวข้องอาณาจักรข้างเคียง สุโขทัย ล้านนา เชียงแสน สยาม ชาติพันธุ์อื่นๆ และชาติตะวันตก แม้เวลาเปลี่ยนแปลงเมืองแพร่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ตัวตนได้อย่างมีเอกลักษณ์ 

Khum Chao Luang

It was built in 1892 and was former residence of Chao Luang Piriyathepawong, former load of Phrae. Construction of the residence was commissioned by Chao Luang, The 18th and the last load of Phrae was appointed Load protectorate of Phrae in 18890 and served in the position until 1902. The two storey residence, built using bricks and mortar, features teak wood floors and a combination of Italian and Siamese architectural styles, which was popular trend at the time.

 

เมืองไม้สัก I Teak Town

เมืองแห่งไม้สักทองคุณภาพดี วิถีชีวิตคนแพร่ผูกพันกับการทำป่าไม้มานานนับร้อยปี อาคารบ้านเรือน รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ หลากยุคต่างสมัยในเมืองแพร่ล้วนสร้างสรรค์จากไม้สัก  เอกลักษณ์นี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปโดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าแพร่ 

ผืนผ้า I Textiles

ผืนผ้าจากหลากหลายชาติพันธุ์ สร้างสีสรรและลวดลาย จากรุ่นสู่รุ่น ส่งต่อคุณค่าให้คนรุ่นใหม่สร้างสรรค์เมืองแพร่เป็นเมืองแฟชั่นแห่งล้านนาตะวันออก

วิถีชีวิต I Lifestyle

การกิน อยู่ หลับนอน การดำรงชีวิต ผสมผสานวัฒนธรรมหลากชาติพันธุ์ทำให้เมืองแพร่มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

TOURS PACKAGE
1,200
2/2022
750 - 890 บาท
3/2022
1/2022
6,990 Thb./Person
PTA007
7,990 Thb./Person
PTA003
9,900 Thb./Person
PTA010
SERVICE
ไกด์นำเที่ยว I Guide
ที่พัก I Accommodation
รถเช่า I Car rent

ติดต่อเรา / Contact Us
Phrae Travel & Agency (PTA)
94/1 Gingerbread House Galery Charoenmuang Rd., T.Naivieng A.Muang Phrae 54000
Mobile +66 92-262-8782
Tel. +66 54-523671
Email : phraeagency@gmail.com
LINE MOTIF CO.,LTD
94/1 Charoenmuang Rd., T.Naivieng A.Muang Phrae 54000
TAX ID : 0545558000100

Check Bot

แสดงบอทที่เข้ามาเก็บข้อมูล
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
(44.200.112.172) วันนี้ เวลา 16.46 น.